TIP's van Seniorweb

Zoeken in de website

Verkorte webadressen

Pas op met verkorte URL

verkorteURL

Webadressen van webpagina’s zijn vaak lang.
Om ruimte te besparen gebruiken websites en sociale media vaak verkorte links.
Kijk op Seniorweb voor meer informatie over deze verkorte links en het controleren van de bestemming.
Link naar Seniorweb

© 2016 Senioren Computer club Zuidoost. All Rights Reserved.