TIP's van Seniorweb

Zoeken in de website

Gegevens bescherming

WhatsApp & data gegevens

PrivacyWhatsapp

 Facebook verzamelt wereldwijd persoonlijke informatie van WhatsApp-gebruikers.
Behalve in de Europese Unie vanwege bestaande afspraken op het gebied van privacy.
Afspraken (AVG) Algemene verordening gegevensbescherming.
Kijk voor meer informatie op Seniorweb:
Link naar Seniorweb

© 2016 Senioren Computer club Zuidoost. All Rights Reserved.