Afdrukken

Computer Club opgericht

 

Op 26 Juli 1999 is bij notaris mr G. Bakker de vereniging met de naam Senioren Computer Club Zuidoost opgericht door de heren Joseph Stokvis, Randjit Sewbalak en Louis Frederik Klein.

Zie hier de film van secoczo

Op 14 september 1999 vond de eerste ledenvergadering plaats, met 32 leden. Een turbulente periode volgde, waarin het ledental tot ver boven de honderd toenam.

In 2019 bestaat de club dus 20 jaar en dat feit zal gevierd worden, zoals reeds vermeld in Nieuwsbrief 2018-2. Binnen het bestuur is hierover al een aantal keer gebrainstormd en dit is waar de gedachten op dit moment naar uitgaan:

De jubileumviering is 21 september 2019, in de hobbyruimte  van de Venser, met eten in de vorm van een brunch of BBQ. Ter verdere verhoging van de feestvreugde kan een muzikant of DJ worden ingezet. Uiteraard zijn alle leden met aanhang welkom. Over verdere activiteiten op die middag wordt nog nagedacht, evenals over het uitdelen van een hebbeding ter herinnering aan de viering van het vierde lustrum. Ook de gebeurtenissen in de afgelopen twintig jaar zullen extra aandacht krijgen. Zo zal een filmpje over de viering van het tweede lustrum op YouTube gezet worden.

Bij dit alles kan het bestuur elke hulp gebruiken, er is namelijk nog geen echt feestcomité. Heeft u ideeën, mogelijke bijdragen, opmerkingen of wilt u gewoon meedoen, meld u dan aan bij de secretaris, Paul Dudink, 020 6971108.