template2.jpg

SeniorWeb Amsterdam ZuidoostGoogle

Nieuwspagina

Home

Zoeken in de website

Kalender
Oktober 2022
M D W D V Z Z
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Agenda
Geen evenementen

Artikelindex

 

6.    BESTUUR
In artikel 9 lid 5 van de statuten wordt een rooster van aftreden voorgeschreven. In dit rooster zal worden opgenomen een volgorde van aftreden waarbij elke twee jaar twee bestuursleden zullen aftreden. Hierbij zal zo mogelijk worden voorkomen dat leden van het dagelijks bestuur gelijktijdig het bestuur verlaten.
Volgens rooster aftredende bestuursleden kunnen, conform de statuten, worden herbenoemd.De voorzitter geeft leiding aan, en houdt toezicht op het verenigingsleven. Hij draagt zorg voor het naleven van de statuten, het huishoudelijk reglement en besluiten van de algemene ledenvergadering.  Hij is de officiële woordvoerder van de vereniging. Hij of een door het bestuur aangewezen plaatsvervanger leidt de vergaderingen.
De secretaris voert de correspondentie van de vereniging, draagt zorg voor het maken van de notulen van de bestuurs-vergaderingen en algemene ledenvergaderingen en voor het bijhouden van de ledenadministratie. Alle uitgaande stukken worden namens de vereniging door hem ondertekend; hij is verplicht van deze stukken afschriften te houden. De secretaris nodigt de bestuursleden uit en maakt een agendavoorstel. Hij geeft het clubpasje af en beheert het huishoudelijk reglement. Hij maakt een vergader¬schema, waarin opgenomen zijn de bestuursvergaderingen, de begeleidersvergaderingen, de vergaderingen van de Nieuws¬brief¬redactie, de algemene ledenvergadering en overige algemene ledenactiviteiten, voor zover bekend.
De penningmeester beheert namens het bestuur de geldmiddelen van de vereniging. Beschikkingsbevoegdheid over deze geldmiddelen wordt binnen het bestuur geregeld middels volmacht. De penningmeester heeft volmacht tot € 500,=. Voor uitgaven boven de € 500.= is de handtekening van minimaal twee bestuursleden vereist. Er wordt niet met contant geld gewerkt.
De penningmeester informeert het bestuur periodiek over de vermogenstoestand van de vereniging. De penningmeester vraagt indien mogelijk subsidie aan en legt verantwoording af bij de subsidiegever(s).Het bestuur benoemt voor alle leden van het dagelijks bestuur een vervanger.
De bestuursleden kunnen zich door andere (bestuurs)leden bij hun taken laten assisteren dan wel – na goedkeuring van het bestuur - deeltaken delegeren. Zo wordt de ledenadministratie uitgevoerd door de ledenadministrateur. Het bestuur komt minimaal vier maal per jaar bijeen.
Als in een bestuursvergadering bij een stemming de stemmen staken zal de stem van de voorzitter bepalend zijn.
De bestuursvergaderingen zijn besloten; op uitnodiging van een of meer bestuursleden kunnen ook niet-bestuursleden worden toegelaten. Het verslag van de bestuursvergadering is openbaar; het wordt in ieder geval aan de bestuursleden, de systeembeheerders en de begeleiders gestuurd. Het verslag bevat een cumulatieve besluitenlijst en actielijst. De cumulatieve besluitenlijst wordt periodiek verwerkt in dit Huishoudelijk Reglement.
Bestuursleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.

Nieuwste artikelen

20 september 2022
20 september 2022
17 augustus 2022
17 augustus 2022
31 juli 2022
25 juli 2022

Nieuwsflits

07 oktober 2022

home home - NRC
  • Ontzetting in Thailand na aanval op kinderdagverblijf

    Een Thaise ex-agent doodde donderdag zeker 22 peuters en 12 volwassenen bij een schiet- en steekpartij in een kinderdagverblijf.

  • De tien best verkochte boeken van week 40
    Judith Koelemeijer: Etty Hillesum. Het verhaal van haar leven. Balans, 512 blz. € 34,95 (3) Raynor Winn: Landlijnen. Balans, 352 blz. € 23,99 (1) J.J. Voskuil: Bijna een man.
  • Strooibiljetten
    Geef die stakkers geen vis maar een hengel. Die metafoor hoorde je geregeld over derdewereldlanden, maar nu we in eigen land ontwikkelingshulp moeten bieden, rijden we vooral…

Google nieuws

Geen feed gevonden

Wie is online

We hebben 264 gasten en geen leden online