Interne mededelingen

Zoeken in de website

Kalender
Augustus 2020
M D W D V Z Z
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Agenda
Geen evenementen

Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2018
Leden
Bij het begin van het jaar hadden we (inclusief begeleiders, bestuursleden en ereleden, totaal 16), 62 leden. Bij de afsluiting van het jaar was dat aangegroeid tot 67 leden. Helaas heeft per 1 januari 2019 een aantal leden opgezegd en er komen vrijwel zeker nog opzeggingen met terug¬werkende kracht bij. In tabelvorm:
Jaar aantal leden begin aantal leden eind
2014 91
2015                      71                             82
2016                      70                             78
2017                      63                             71
2018                      62                             67
2019                      58                             of minder
Het is een al eerder gesignaleerde trend van de laatste jaren: leden zeggen op, overlijden of laten nooit meer van zich horen. Er komen nieuwe leden bij, maar het aantal nieuwe leden is niet genoeg om het aantal verdwenen leden te compenseren.
De verlaging van de contributie in 2015 heeft deze neergang niet kunnen ombuigen. Het bestuur en de begeleiders doen hun best voor meer lokale publiciteit in de hoop dat dat in ieder geval meer nieuwe leden oplevert. Een van de vormen van publiciteit is het organiseren van cursussen.
Er is in 2018 één ledenvergadering geweest. Hiervan is een verslag gemaakt. Op deze vergadering kon nog geen definitief financieel verslag over 2017 worden gegeven, wegens privé omstan¬digheden van de penningmeester. De goedkeuring van het financieel verslag 2017 werd gedelegeerd aan de kascommissie. In juni kwam het fiat van de kascommissie.
In mei is de nieuwe privacywet ingegaan. Het bestuur heeft onderzocht welke gevolgen dat heeft voor de club. Deze bleken minimaal te zijn.

Begeleiders
De begeleiders vormen zo’n beetje het hart van de club. Er hebben zich in het begeleiders-bestand in 2018 geen wijzigingen voorgedaan. Op 8 augustus 2018 is Hans Camerik, ex-begeleider, na een jarenlange periode van gezond¬heids¬problemen overleden.
De inventarisatie van de kennis en kunde van de begeleiders is nog steeds te vinden op onze website. Zodoende kan elk lid met specifieke computerproblemen zien bij welke begeleider hij of zij het beste geholpen kan worden en wanneer die in het computerlokaal aanwezig is. De begeleiders zijn in 2018 zesmaal bijeen geweest voor overleg. Van deze vergaderingen werd altijd een verslag gemaakt.
Voor de begeleiders en het bestuur wordt jaarlijks een etentje georganiseerd. Door drukte is het etentje van 2018 verschoven naar begin 2019.

Bestuur
Het bestuur bestond in 2018 uit vijf personen, van de mogelijke zeven. Er zijn in 2018 elf bestuursvergaderingen geweest. Van elk van deze vergaderingen is een verslag gemaakt.
In september is er door een onbekend gebleven persoon een poging gedaan tot CEO-fraude. Deze poging is direct doorzien en gemeld aan de fraudehelpdesk.

Computerruimte
Aan de inrichting van het computerlokaal, dat ons gratis ter beschikking wordt gesteld door de Venser, is in 2018 weinig veranderd.
Aan de geïnstalleerde software zijn geen grote wijzigingen geweest, er is nog steeds één PC met Windows 8.1, de andere PC’s draaien onder Windows 7 of Windows 10. Dit staat op de PC’s aangegeven. De updates worden eens in de paar weken door de systeembeheerders aan¬gebracht. Windows 7 zal vóór 2020 uitgefaseerd worden en vervangen worden door Win¬dows 10. Een van PC’s is sinds april via een VPN met internet verbonden.
Het aantal bezoeken aan de computerruimte is behoorlijk teruggelopen:
Jaar Aantal bezoeken
2014 2092
2015 2132
2016 1792
2017 1725
2018 1223
In mei is besloten de club vrijdagmiddag niet standaard te openen, maar alleen op afspraak. Dat gaf de gelegenheid om deze middag ook anders in te vullen, bijvoorbeeld met een cursus. In september is hetzelfde besloten voor de woensdagmiddag.
De eigen internetverbinding via 4G, die eind 2016 is aangeschaft, is in de loop van het jaar nog weer iets slechter gaan presteren. Op het ogenblik wordt de verbinding met internet vooral gemaakt via het open Wifi-netwerk van de Venser. Dit presteert voldoende, maar is alleen al vanwege het open karakter niet optimaal. Er is nog steeds hoop dat over enige tijd weer een vaste snelle verbinding van de KPN gebruikt kan gaan worden.
Steeds meer bezoekers nemen hun eigen laptop, tablet/iPad of smartphone mee. Op de werkplekken wordt hiermee rekening gehouden door makkelijk bereikbare stopcontacten aan te brengen.
In september heeft de harde schijf van de administratie-PC het begeven. Doordat deze altijd goed geback-upt werd, zijn hierbij nauwelijks gegevens verloren gegaan.
In oktober is, na veel klagen, een nieuw printer aangeschaft. Dit vereiste wel een aanpassing in de configuratie van de 14 PC’s waarmee de bezoekers werken. Deze aanpassingen vereisten meer werk dan aanvankelijk ingeschat en zijn pas begin 2019 voltooid.
Eind augustus is het lokaal kort gesloten geweest omdat er in de Venser een uitbraak zou zijn van gordelroos; dit bleek echter loos alarm. Begin november is het clublokaal een aantal dagen gesloten geweest vanwege een uitbraak van het norovirus in de Venser.
De voorraad boeken is ook dit jaar weer aangevuld met werken over de voor de club relevante zaken.

Publiciteit
Diverse acties zijn uitgevoerd en maatregelen zijn genomen om de club meer bekendheid te geven, met name binnen Amsterdam Zuidoost:
• het uitbrengen van een Nieuwsbrief, zie bij die paragraaf. Deze is vooral voor leden bestemd.
• het bijhouden van een website
• aanvragen van subsidie bij het Stadsdeel. Het is opvallend te merken hoe onbekend de club binnen het Stadsdeel is. Het aanvragen van subsidie helpt toch een klein beetje.
• het neerleggen van kaartjes op drukbezochte publieke plekken, zoals supermarkten, bibliotheken etc.
• het geven van cursussen, waar hopelijk ook aspirant-leden op af komen
• publicatie van de activiteiten bij de organisatie jekuntmeer.nl
• contact met andere organisaties binnen Zuidoost als Stichting aan de Knoppen en Venzo.
• contact met het SeniorWeb Leercentrum in Weesp
• de aansluiting bij SeniorWeb, zie bij die paragraaf.

Nieuwsbrief
In 2018 zijn conform de planning vier reguliere Nieuwsbrieven uitgegaan. Wanneer een e mailadres bekend is, wordt de Nieuwsbrief per e-mail gestuurd, anders gaat deze via de klassieke post.
In de Nieuwsbrief is een serie artikelen over het maken en terugzetten van back-ups gestart.

Website
In 2016 is de website overgezet naar een andere techniek (Joomla). Tegelijk met de nieuwe website is ook een nieuw logo geïntroduceerd. Ook in 2018 is men nog steeds zoekende naar een goed ontwerp voor de nieuwe website.

Trainingen
Het bestuur is er ook in 2018 niet in geslaagd de coördinatie van de trainingen bij formeel één persoon te leggen. De penningmeester treedt zolang als coördinator trainingen op.
Er zijn twee cursussen geweest. In januari is er een iPad cursus geweest, bezocht door 2 personen, beide lid. Deze middag werd georganiseerd door de tijdelijke coördinator trainingen en gegeven door twee docenten van SeniorWeb Weesp.
In oktober is er een cursus Android geweest, bezocht door 6 personen, waarvan vijf lid. Ook deze cursus is georganiseerd door de tijdelijk coördinator trainingen en gegeven door twee docenten van SeniorWeb Weesp onder de aanwezigheid van een bestuurslid.
Er zijn plannen voor een cursus back-uppen, doch deze dient nog ontwikkeld te worden.

Subsidie
Ook voor 2018 is er bij het stadsdeel subsidie aangevraagd. De aanvraag is toegekend, details staan in het financieel overzicht. Voor 26 februari 2019 moet verantwoording over de besteding van de subsidie worden afgelegd.
De aanvraag voor 2018 is gedaan voor twee activiteiten: Begeleiding geven en Cursus geven. Begeleiding is het werk dat de begeleiders doen tijdens de openstelling van het computer¬lokaal.

SeniorWeb
De club is alweer een behoorlijk aantal jaren aangesloten bij SeniorWeb. Begeleiders die dat willen zijn hierbij “Ambassadeur” van SeniorWeb, hetgeen deze begeleiders enig voordeel oplevert. SeniorWeb verzorgt zijn Ambassadeurs heel behoorlijk. Voordeel voor de club is de mogelijkheid voor extra publiciteit. SeniorWeb-leden, die geen lid zijn van de club, hebben geen extra voordeel.
Een begeleider en een bestuurslid zijn ook op andere manieren binnen SeniorWeb als vrijwilliger actief. In dat kader hebben zij enkele bijeenkomsten van SeniorWeb bezocht.

Jubileumviering
In 2019 zal de club 20 jaar bestaan. Om dit heugelijke feit goed te kunnen vieren, is begin 2018 al langzaam gestart met de voorbereidingen hiervoor.

© 2016 Senioren Computer club Zuidoost. All Rights Reserved.