Computerclub

Zoeken in de website

Computerclub
Kalender
Mei 2020
M D W D V Z Z
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Agenda
19 juni 2020n02:00PM - nBegeleiders/Bestuursvergadering
19 juli 2020n02:00PM - nBestuursvergadering

Senioren Computer Club Zuidoost

Secretariaat Liendenhof 146

1108 HH Amsterdam

www.computerclubzuidoost.nl

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Nieuwsbrief 2018 - 3

Ondersteuning Windows 7 vervalt over enige tijd

De ondersteuning van Windows 7 verloopt op 14 januari 2020. Dan heeft Windows 7 dezelfde status als nu Windows XP en Windows Vista hebben. Wie veilig wil zijn, zorgt er dus voor om in 2019 over te stappen op Windows 10.

Dat kan door het aanschaffen van een nieuwe computer, maar eenvoudiger en goedkoper is het de upgrade naar Windows 10 op de eigen computer uit te voeren. In de periode van een jaar nadat Windows 10 uitkwam, was deze upgrade gratis. De upgrade is nog steeds mogelijk, alleen dient er nu een licentie aangeschaft te worden. Dat hoeft niet erg duur te zijn, als je tenminste bereid bent verder te kijken dan het aanbod van Microsoft. Voor niet veel meer dan een paar tientjes heb je dan al een licentie. Zo heeft de club onlangs een licentie Windows 10 Home gekocht voor € 22,50.

Op de club staat ook nog steeds een aantal computers met Windows 7. We willen eigenlijk alleen maar computers hebben staan met een ondersteund besturingssysteem en gaan dus langzaam alle computers met Windows 7 overzetten naar Windows 10; de eerste overstap is onlangs al gedaan.

20 jaar Senioren Computer Club Zuidoost

Op 26 juli 1999 is bij notaris mr. G. Bakker te Diemen de vereniging met de naam Senioren Computer Club Zuidoost opgericht door de heren Joseph Stokvis, Randjit Sewbalak en Louis Frederik Klein. Op 14 september 1999 vond de eerste ledenvergadering plaats, met 32 leden. Een turbulente periode volgde, waarin het ledental tot ver boven de honderd toenam.

In 2019 bestaat de club dus 20 jaar en dat feit zal gevierd worden, zoals reeds vermeld in Nieuwsbrief 2018-2. Binnen het bestuur is hierover al een aantal keer gebrainstormd en dit is waar de gedachten op dit moment naar uitgaan:

Er wordt gedacht aan een zaterdagmiddag in september in de Venser, met eten in de vorm van een brunch of BBQ. Ter verdere verhoging van de feestvreugde kan een muzikant of DJ worden ingezet. Uiteraard zijn alle leden met aanhang welkom. Over verdere activiteiten op die middag wordt nog nagedacht, evenals over het uitdelen van een hebbeding ter herinnering aan de viering van het vierde lustrum. Ook de gebeurtenissen in de afgelopen twintig jaar zullen extra aandacht krijgen. Zo zal een filmpje over de viering van het tweede lustrum op YouTube gezet worden.

Bij dit alles kan het bestuur elke hulp gebruiken, er is namelijk nog geen echt feestcomité. Heeft u ideeën, mogelijke bijdragen, opmerkingen of wilt u gewoon meedoen, meld u dan aan bij de secretaris, Paul Dudink, 697 1108.

Cursus Android open voor inschrijving

Dit najaar, waarschijnlijk in oktober of toch mogelijk al in september, zal de reeds eerder aangekondigde cursus Android van start gaan. De inschrijving voor deze cursus is nu geopend. De kosten zijn € 6 voor leden en € 25 voor niet-leden. De inschrijving is pas compleet als u bericht van toelating heeft gekregen van de coördinator trainingen, Rob Spiekerman. Inschrijven is mogelijk door een e-mail aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., waarin vermeld worden:

naam, voornaam of voorletter(s), m/v, lid Computerclub ja/nee, telefoonnummer.

De voornaam of voorletter is wat er op het certificaat komt te staan. Vermeld s.v.p. in deze e-mail ook op welke punten uitleg gewenst is. In het computerlokaal komt ook een melding te hangen dat u zich kunt inschrijven.

Voorwaarde voor toelating is verder dat het cursusgeld betaald is en voor leden dat ook de voor (de rest van) 2018 verschuldigde contributie betaald is. Het cursusgeld dient overgemaakt te worden aan IBAN NL38 INGB 0008 1888 52 van de Senioren Computer Club Zuidoost te Amsterdam.

Niet-leden die de cursus als lid willen volgen, kunnen zich inschrijven als lid van de Computer­club tijdens de gewone openingstijden (maandag t/m donderdag van 13:30 uur t/m 16:30 uur). Voor 2018 bent u dan € 2,00 per resterende volledige maand aan contributie verschuldigd.

Bij de cursus wordt u geacht uw eigen Android smartphone of tablet mee te nemen. Voor alle duidelijk­heid: deze cursus is niet voor de iPad of iPhone; die cursus is in januari en februari dit jaar gegeven. Of er een boek verplicht is of wordt aangeraden, is nog niet duidelijk.

Er wordt een grote toeloop verwacht voor deze cursus, dus tijdig reserveren is raadzaam. Indien noodzakelijk kan deze cursus een tweede keer gegeven worden. De prijs voor een eventuele tweede cursus is waarschijnlijk niet gelijk aan die van de eerste cursus, met name geldt dit voor niet-leden.

Nadere details zullen op de website (www.computerclubzuidoost.nl) bekend worden gemaakt, houd deze dus in de gaten. Vragen per e-mail graag aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Contributiebetaling

Er is nog steeds een klein aantal leden dat de contributie over 2018 of de rest van 2018 niet betaald heeft. Zij zullen persoonlijk benaderd worden. Wanneer de betaling dan nog uitblijft, zal het desbetreffende lid met ingang van 1 januari 2018 (of de datum van ingang van het lidmaatschap, als deze in 2018 valt) geschrapt worden van de ledenlijst.

Voor de betaling van de contributie 2019 bestaat als vanouds weer de regeling dat wie vóór 15 november 2018 zijn contributie zelf betaald heeft, op de betaling € 2 mag inhouden. Dan betaalt u dus geen € 24, maar slechts € 22. Wie op 15 november zijn contributie nog niet voldaan heeft, krijgt een acceptgirokaart toegestuurd. De contributie 2019 wordt geacht vóór 1 februari 2019 betaald te zijn. Het IBAN van de club is NL38 INGB 0008 1888 52.

Goedkeuring financieel verslag 2017

Zoals afgesproken op de Algemene Ledenvergadering van 17 maart 2018 (het concept­verslag van deze vergadering is bij deze Nieuwsbrief gevoegd) is het financieel verslag, dat ten tijde van de ALV nog niet gereed was, aan de kascommissie voorgelegd. Deze heeft het verslag vergeleken met de onderliggende stukken en administraties en geen afwijkingen geconstateerd en aan de ALV geadviseerd het voorgelegde verslag goed te keuren. Conform het besluit op de ALV van 17 maart is daarmee het financieel verslag over 2017 meteen goed­gekeurd. Ook het financieel verslag over 2017 is als bijlage bij deze Nieuwsbrief gevoegd.

Vragen over dit verslag kunnen gesteld worden aan het bestuur; post­adres en e-mailadres zijn vermeld in de kop van de Nieuwsbrief. Vragen of opmerkingen over het verslag van de ALV kunnen ook bij het bestuur neergelegd worden, maar komen pas aan de orde bij de volgende ALV.

Extra begeleider voor de clubmiddagen gezocht

Langzaam maar zeker begint het begeleidersbestand uit te dunnen. Er zijn nu acht bege­leiders en een reservebegeleider. Voor de coördinator van de begeleiders, Bert Duker, is het met name in de populaire vakantiemaanden een ware puzzel om bij elke opening van de club twee begeleiders in te kunnen roosteren. Vaak komt het er op neer dat hij dan maar zelf invalt voor een afwezige begeleider. Vers bloed is nodig, de laatste keer dat er een bege­leider bijkwam, is al meer dan vier jaar geleden.

Heeft u zelf zin, of weet u iemand die u geknipt vindt, meld dit dan bij het bestuur.

De taken van een begeleider zijn het openen en sluiten van de computerruimte, het verzorgen van de aanwezige apparatuur en andere zaken, en, niet in de laatste plaats, het opvangen en met raad en daad bijstaan van de bezoekende clubleden. Begeleiders doen in principe elke week op een vaste dag een dienst, samen met een andere begeleider. De begeleiders hebben elke twee maanden een overleg.

Het maken en terugzetten van backups, deel drie

In Nieuwsbrief 2018-1 is een korte beschouwing gegevens over het maken en terugzetten van een backup. In Nieuwsbrief 2018-2 is uit de doeken gedaan hoe een backupprogramma, Ghost, wordt gebruikt om op de club de computers na afloop van de activiteiten van de bezoekers weer terug te zetten in de toestand waarin deze waren bij het begin van de clubmiddag. In deze Nieuwsbrief zullen enkele termen en mogelijkheden, dit laatste vooral van Windows 10, worden toegelicht.

Een eenvoudige vorm van een back-up is een kopie van het gewenste be­stand. Daarbij ontstaat het probleem dat de kopie wel bij moet zijn, er moet dus er een pro­ce­dure zijn om te syn­chro­ni­se­ren. Dit kan met de hand, maar er bestaat ook software die dit auto­matisch doet.

De kopie kan geschreven worden op een USB-stick of op een externe harde schijf. De kopie kan ook in de “cloud” geplaatst wor­den. Dan staat het be­stand ergens op een server die via internet bereikt kan worden. Je weet niet waar het bestand zich bevindt en hoe het pad er naartoe is, in plaatjes wordt in zo’n geval vaak een wolk getekend. Een bekende cloudopslagdienst is OneDrive (voorheen SkyDrive geheten) van Microsoft. In de figuur op bladzijde 3 wordt de inhoud van de OneDrive van de heer of mevrouw Testv Testa weergegeven in een webpagina. In Windows verschijnt de OneDrive van de user die is aangelogd, in de Ver­kenner met een blauw wolkje op de plaats waar doorgaans een mapfiguur staat.

Andere bekende cloudopslagdiensten zijn o.a. Dropbox, iCloud en Google Drive. Hieronder staat een voor­beeld van de inhoud van Google Drive, submap Backups. Het aardige is dat de Android telefoon een backup kan maken in de Google Drive die hoort bij de gebruiker van de Android Smartphone. WhatsApp zet er dan ook dagelijks een backup neer. Dat komt heel handig van pas bij het inrichten van een nieuwe Android smartphone: je haalt dan simpelweg de backup terug. Een gedetailleerde handleiding over hoe dat moet is op internet wel te vinden.

Als je aan Windows bent aangelogd met een Microsoftgebruiker, dan worden de gegevens in OneDrive steeds gesynchroniseerd met die op de PC of laptop. Als dan de PC de geest geeft, is er online altijd nog de actuele versie van de bestanden die onder OneDrive zijn gebracht. Dit heeft ook nadelen: als er een ransomware-aanval toeslaat en alle bestanden worden ver­sleu­teld, dan is ook de OneDrive versleuteld. Of als je een bestand per ongeluk verwijdert, is het ook in OneDrive weg. In een van de laatste updates van Windows 10 is het probleem van ongewenst versleutelen in principe opgelost.

Voor het bewaren van kopieën is de cloud dus zeker een interessante optie. Maar voor het bewaren van complete backupbestanden is de cloud nog niet echt geschikt. (wordt vervolgd)

© 2016 Senioren Computer club Zuidoost. All Rights Reserved.