template2

SeniorWeb Amsterdam Zuidoost

Kalender
Februari 2019
M D W D V Z Z
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3
Agenda
21 feb 2019n02:00PM - nBestuursvergadering
16 mrt 2019n02:00PM - 05:00PMnALV
21 mrt 2019n02:00PM - nBestuursvergadering
12 apr 2019n02:00PM - nBegeleidersvergadering
18 apr 2019n02:00PM - nBestuursvergadering
16 mei 2019n02:00PM - nBestuursvergadering

Nieuwsbrief 2018-1

Lees hier de pdf uitvoering

Nieuwsbrief 2018 - 1

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2018

Het bestuur van de Senioren Computer Club Zuidoost nodigt hierbij de leden uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, te houden op:

Zaterdag 17 maart 2018, 14:00 uur, in de hobbyruimte van de Venser, Berthold Brechtstraat 1

 

Agenda:

 1. Opening, mededelingen en vaststellen agenda
 2. Goedkeuren notulen ledenvergadering 18 maart 2017
 3. Jaarverslag secretaris over 2017
 4. Globaal financieel verslag penningmeester over 2017
 5. Verslag kascommissie 2017
 6. Beoordeling financieel verslag 2017
 7. Vaststellen begroting 2018
 8. Verkiezing kascommissie 2018
 9. Verkiezing bestuursleden Joop de Vries treedt volgens schema af en stelt zich herkiesbaar voor 1 jaar
 10. Vaststellen contributie 2019
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

De bijbehorende stukken maken geen deel uit van deze Nieuwsbrief, maar worden u apart, of eventueel samen met deze Nieuwsbrief toegezonden. Kandidaten voor het bestuur wordt verzocht vooraf contact op te nemen met de secretaris (020 – 697 1108).

Sluiting op en rond de feestdagen

Zoals gebruikelijk is de computerruimte gesloten op de volgende dagen:

            Goede Vrijdag                                   vrijdag 30 maart

            Tweede Paasdag                    maandag 2 april

            Koningsdag                            vrijdag 27 april

            Hemelvaartsdag                     donderdag 10 mei

            Vrijdag na Hemelvaart           vrijdag 11 mei

            Tweede Pinksterdag               maandag 21 mei

iPad cursus

D

e iPad die in januari dit jaar gehouden werd, had een verwarrend begin en een verassend einde. Op 12 januari ging de cursus van start zoals gepland, maar niet dan nadat de cursus­leiders, Bob Montagne en Wim Cornet van onze collega-organisatie SeniorWeb Weesp, een bel­rondje hadden uitgevoerd met degenen die zich aangemeld hadden. Hun vermoeden, dat niet iedereen die zich voor deze cursus had ingeschreven, het juiste beeld had bij deze cursus, werd bewaarheid: zoals Maggi en Vim van merknamen tot productnamen zijn geworden, zo is bij velen het begrip iPad synoniem met een tablet, onafhankelijk welk besturingssysteem op deze tablet geïnstalleerd is. Formeel gezien is een iPad een apparaat van Apple, waarop het bestu­ringssysteem iOS draait en is en tablet een apparaat van een andere leverancier, veelal Samsung, waarop het besturingssysteem Android draait, of eventueel een Windows-versie. Deze cursus was dus echt bedoeld voor mensen die werken met een apparaat van Apple.

Na dit belrondje bleven er twee cursisten over, die dus intensief begeleid konden worden door de twee docenten. Geen wonder dat er van de vier geplande cursusmiddagen er slechts drie nodig bleken. Op 26 januari was zodoende de laatste iPad cursusmiddag.

Android cursus

H

et voorgaande roept natuurlijk de vraag op wanneer dan de cursus voor tablets met Android gehouden wordt. Ook voor deze cursus zullen wij weer een beroep doen op SeniorWeb Weesp. Waarschijnlijk worden het dezelfde twee docenten die ook de Windows 10 cursus in 2017 gegeven hebben. Ze hebben al laten weten dat ze daar pas op zijn vroegst eind maart tijd voor zullen hebben.

Ook de organisatoren, in het begintraject vooral de penningmeester, hebben voorlopig geen tijd. Hopelijk kan toch nog voor de zomer deze cursus gegeven zijn.

Contributiebetaling

D

oor problemen in de privésfeer van de penningmeester is er een achterstand ontstaan in de afwikkeling van de financiële zaken. Zo zijn er, ondanks het gestelde in de vorige Nieuwsbrief, nog geen acceptgiro’s verstuurd voor de bijdrage van 2018. Gelukkig zijn er genoeg leden die de contributie voor 2018 zelf hebben overgemaakt. De acceptgiro’s zullen nog verstuurd worden, maar het bestuur is u dankbaar als u de contributie 2018 zelf wil betalen: € 24 naar iban NL38 INGB 0008 1888 52, onder vermelding van “contributie 2018”.

Status internetverbinding

I

n de Nieuwsbrief 2017-4 berichtten wij over de opwaardering van de wijkcentrale van de KPN, die in december 2017 voltooid zou moeten zijn, waarna het netwerk in het computer­lokaal een snellere internetverbinding zou kunnen krijgen. De laatste berichten van de KPN zijn echter dat deze opwaardering nu pas zijn beslag zal krijgen in juni/juli van dit jaar. Voorlopig blijven we in het computerlokaal nog werken met de Wifi-USB-sticks voor de internetverbinding via het draadloze netwerk van de Venser, met alle (lichte) ongemakken die dat met zich mee brengt.

Ontwikkelingen bij SeniorWeb en bij de club

D

e club is aangesloten bij SeniorWeb, dat wil zeggen dat SeniorWeb de club ziet als Leer­centrum en de begeleiders en andere vrijwilligers als Ambassadeurs. Ambassadeurs genieten bij SeniorWeb diverse voordelen. Ze zijn kosteloos lid van SeniorWeb en hebben toegang tot diverse hulpmiddelen die SeniorWeb ter beschikking stelt. Verder zijn de club en SeniorWeb gescheiden, lidmaatschap van de een houdt niet het lidmaatschap van de ander in, en omgekeerd.

Toch willen we u de laatste ontwikkeling bij SeniorWeb niet onthouden. SeniorWeb kent al diverse manieren om ondersteuning te bieden: het geven van cursussen (wordt in feite gedaan door de tientallen door vrijwilligers gerunde Leercentra in het land, voor iedereen toegankelijk overigens) en het in de lucht houden van een Helpdesk (alleen voor leden, hieraan zijn ook extra kosten verbonden). Door de Helpdesk kan een vrijwilliger naar het lid thuis gestuurd worden om daar zijn diensten aan te bieden (niet gratis, maar stukken goedkoper dan bijvoorbeeld Student aan Huis). De laatste ontwikkeling is dat het dan niet alleen om computerhulp hoeft te gaan, maar ook om individuele les kan gaan. Enkele leden van de club doen ook ondersteu­nings­werk als hiervoor beschreven. Er zijn geen leden van de club die gaan meedraaien bij Leren aan Huis (zoals dat genoemd wordt). Wel zijn er plannen om op vrijdagmiddag cursus te geven op individuele basis (Leren op de club).

Het maken en terugzetten van backups

H

et is een veelgestelde vraag, die helaas ook heel vaak met “Nee” wordt beantwoord: “Heb je een backup gemaakt?”. Een ijzeren wet zegt dat elk apparaat een keer stuk gaat. En als dat gebeurt, kan je maar beter van tevoren maatregelen getroffen hebben om ervoor te zorgen dat alles wat je niet kwijt wil raken, op de een of andere manier nog beschikbaar is. Overigens zijn er nog veel meer gebeurtenissen waartegen je je wilt wapenen: per ongeluk verwijderen van je bestand, verlies of diefstal van je computer (vooral bij laptops, tablets en smartphones), onleesbaar worden door encryptie door ransomware, om maar een paar voorbeelden te noemen.

Bij het nadenken over backups speelt dus wat je wilt beschermen, waartegen je dat wil be­schermen, maar ook hoe je je spullen kan terugkrijgen en hoeveel tijd en geld dat mag kosten. Ondertussen moet je in de gaten houden dat je backup niet hetzelfde lot treft als je origineel: als je een backup maakt op een andere partitie van je harde schijf, en de schijf wordt onlees­baar, dan ben je ook je backup kwijt.

Hoe meer je hierover gaat nadenken, hoe meer aspecten naar boven komen waar je ook mee rekening moet houden, zoals de actualiteit van de backup (hoe vaak maak je een backup?) of de bescherming ervan (kan iedereen er zomaar bij?). Je zou willen dat iemand tegen je zegt: “Als je nu dit en dat en zus en zo doet, ben je voldoende beschermd”. Zo’n advies wordt hier niet gegeven, wel kunnen er voorbeelden gegeven worden hoe in het computerlokaal wordt omgegaan met het veiligstellen van een Windows-installatie. Immers, nadat de bezoekers op de PC’s gewerkt hebben, wordt de PC door de begeleider altijd weer in dezelfde beginsituatie teruggebracht. De details van deze operatie zullen in een volgende Nieuwsbrief besproken worden.

Dankwoord

O

p de Nieuwjaarsbijeenkomst is een inzameling gehouden voor een bloemstuk bij de crematieplechtigheid van mijn partner Elly. Het was een mooi bloemstuk. Ik wil bij deze iedereen bedanken die daaraan heeft bijgedragen en ook iedereen die op andere manieren haar of zijn steun en medeleven heeft betuigd.      Rob Spiekerman, penningmees

© 2016 Senioren Computer club Zuidoost. All Rights Reserved.