template2

SeniorWeb Amsterdam Zuidoost

Kalender
Februari 2019
M D W D V Z Z
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3
Agenda
21 feb 2019n02:00PM - nBestuursvergadering
16 mrt 2019n02:00PM - 05:00PMnALV
21 mrt 2019n02:00PM - nBestuursvergadering
12 apr 2019n02:00PM - nBegeleidersvergadering
18 apr 2019n02:00PM - nBestuursvergadering
16 mei 2019n02:00PM - nBestuursvergadering

Nieuwsbrief 2017- 4

Nieuwsbrief  2017 - 4

Cursus Windows 10 van start gegaan Z oals aangekondigd in de extra Nieuwsbrief ( ) is op 3 november de cursus Windows 10 van start gegaan. Er hebben zich elf cursisten gemeld. Vijf hiervan konden werken op de PC’s met Windows 10 in het clublokaal, de overige zes hadden een laptop met Windows 10 mee¬genomen. De eerste berichten zijn dat de cursus zeer gewaardeerd wordt.

Lees hier de pdf versie of :

          Cursus iPad en tablet I n de extra Nieuwsbrief is al het voornemen aangekondigd om na de cursus Windows 10 ook een cursus iPad en een cursus Android tablet te organiseren. De voorwaarden zullen vergelijk¬baar zijn met die van de cursus Windows 10. Wel wordt iedereen verondersteld zelf een tablet dan wel iPad mee te nemen. Zodra alles duidelijk is, zal dit worden gepubli¬ceerd op de website. Ook zal er dan weer een extra Nieuwsbrief verspreid worden. Het advies is om dan snel te reageren, want de belangstelling is groot.

Internetperikelen in computerlokaal voorlopig opgelost I n Nieuwsbrief 2017-1 en 2017-3 (1) werd bericht over de moeizame verbinding met internet op de computers in het clublokaal. In eerste instantie was de oplossing om de computers met internet te verbinden via mobiele data (4G) van T-Mobile. Dat heeft een tijd goed gewerkt, tot er veel meer mensen op deze manier gingen werken, hetgeen bij ons resulteerde in traag en onbe¬trouw¬baar internet. De volgende oplossing die we hebben toegepast, en die op dit moment gebruikt wordt, is om de internetverbinding te maken via het Wifi-netwerk van de Venser. Dat is behoorlijk stabiel en redelijk snel, in ieder geval snel genoeg voor het gewone internetten en e-mailen. Daarmee is echter wel een ander probleem gecreëerd: om verbinding te maken met het Wifi-netwerk van de Venser, moet de PC losgehaald worden van het vaste netwerk in de computerruimte. Daartoe wordt de netwerkstekker aan de achterkant eruit getrokken, waardoor er dan niet meer geprint kan worden op de netwerkprinter op de club. Als je dat dan wilt, moet de netwerkstekker aan de achterkant weer ingeplugd worden. Het kan allemaal wel, maar handig is anders. Daarbij komt dat het gebruikte Wifi-netwerk van de Venser een open netwerk is. Dit brengt een risico op afluisteren met zich mee. De definitieve oplossing zou moeten komen van de KPN. Als de wijkcentrale voor het gedeelte van de Venserpolder waarin de Venser ligt, wordt opgewaardeerd, en dat zou in december 2017 moeten gebeuren, zou er in het computerlokaal internet met een snelheid van 100 Mb/s geleverd moeten kunnen worden. Dat is een stuk meer dan we hadden in de periode dat er nog geen problemen waren met de snelheid. We houden het scherp in de gaten en hopen dat de KPN kan leveren wat ze belooft.

Contributie 2018, Nieuwjaarsreceptie, ALV I n de vorige Nieuwsbrief is er op gewezen, wie vóór 15 november 2017 zijn contributie voor 2018 over¬maakt, mag daarop € 2,00 korting toepassen. Deze regeling geldt elk jaar. De leden die op 15 november nog niet betaald hebben, krijgen een acceptgiro toegestuurd. Het verzoek van de penningmeester is om de contributie van 2018 zo snel mogelijk te betalen, en in ieder geval voor 1 februari 2018, mede in verband met het stemrecht op de ALV. De Algemene Ledenvergadering zal in 2018 gehouden worden op zaterdag 17 maart. De agenda en de bijbehorende stukken zullen met de eerste reguliere Nieuwsbrief van 2018 worden meegestuurd. Als altijd is de club op zoek naar bestuursleden. We verzoeken u beleefd doch dringend na te denken over een kandidaatsstelling, die dan op de ALV bekrachtigd kan worden. Ook zal er weer een kascommissie gevormd moeten worden, die de boekhouding over 2018 zal gaan beoordelen. De Nieuwjaarsreceptie zal in 2018 gehouden worden op zaterdag 6 januari, van 14:00 tot 16:00 in de Venser. We hopen weer in de hobbyruimte terecht te kunnen, waar we ook de nieuwjaarsreceptie van dit jaar gehouden hebben, hetgeen de meesten een stuk geschikter vonden dan de grote ruimte, waar we voorheen receptie hielden.

Gratis over naar Windows 10 toch nog even mogelijk H et zong altijd al een beetje rond, de mogelijkheid om na 29 juli 2016 toch noch zonder kosten over te stappen van Windows 7 of Windows 8.1 naar Windows 10. Maar het staat gewoon bij Microsoft: https://www.microsoft.com/nl-nl/accessibility/windows10upgrade. Hoewel op deze website staat dat er geen einddatum is voor deze mogelijkheid, staat op de Engelstalige website (“nl-nl” veranderen in “en-us”) dat de einddatum voor deze mogelijkheid 31 december 2017 is. In feite is deze mogelijkheid bedoeld voor wie “ondersteunende technologieën” gebruikt. Bedoeld wordt hiermee extra hardware en/of software voor bijvoorbeeld spraakbesturing. Er vindt echter geen controle plaats of dit daadwerkelijk zo is. Overigens worden er op internet nog meer trucen genoemd om gratis te upgraden naar Windows 10. Zo schijnt het botweg terugzetten van de systeemdatum naar een moment vóór 29 juli 2016 ook tot dit resultaat te leiden. “Zonder garantie”, wordt er dan altijd bij vermeld. Voor de echte liefhebbers geeft Webwereld (http://webwereld.nl/software/101769-je-kan-nog-gratis-upgraden-naar-windows-10-tot-31-december) nog meer trucs.

Ideeën voor tablet en iPad (vervolg) I n een vorige Nieuwsbrief heeft ook een oproep gestaan om ideeën te geven wat er moet gebeuren met de iPad en de Android tablet die de club gekocht heeft voor de begeleiders om kennis van deze handzame apparaten op te doen. Ondertussen is dat niet meer nodig en liggen deze appa-raten werkeloos in de kast. Er zijn nog geen bruikbare ideeën ontvangen op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dus u bent nog steeds van harte welkom met uw voorstel.

Tip van Paul: veilige modus in Windows 10 (Tekst ontleend aan: https://www.windows-helpdesk.nl/windows-10-wil-niet-opstarten/) D e veilige modus is een modus van Windows waarin de computer met zo min mogelijk systeem resources (drivers en software) opstart. Dit is een hulpmiddel bij het zoeken gaan naar de oorzaak van een probleem. Want soms kan het opstarten in de veilige modus (safe mode) en het aanpassen van een paar kleine instellingen al genoeg zijn om de computer weer normaal te laten opstarten. In Windows 10 is er echter iets veranderd. Kon je in de vorige versies van Windows via het indrukken van de F8 knop tijdens het opstarten in de veilige modus komen, in Windows 10 gaat het nu als volgt. Er zijn verschillende situaties: Situatie 1: u bent aangelogd aan Windows. Na Windows¬toets+R verschijnt een venstertje en vult u in: msconfig. In het tweede tabblad (Computer opstarten) vinkt u dan aan Opstarten in veilige modus. Daarbij kunnen nog enige extra opties gekozen worden. Na OK kiest u voor Opnieuw opstarten en de computer start opnieuw op, in de veilige modus. Om te voorkomen dat de volgende herstart weer tot de veilige modus leidt, moet u weer msconfig opstarten en nu het vinkje bij Opstarten in veilige modus weghalen. Situatie 2: u bent in het aanlogscherm van Windows. Dan drukt u de Shift knop op uw toetsen-bord in en houdt deze ingedrukt. Terwijl u deze ingedrukt houdt, klikt u rechtsonder op de Aan-en-uit-knop en kiest u voor Opnieuw opstarten. De computer zal vervolgens herstarten en u zult een optie moeten kiezen. Ga voor: Probleemoplossing/ Geavanceerde opties/ Opstart¬instellingen/ Opnieuw opstarten. De computer zal na het opstarten wederom een aantal opties laten zien. U heeft de keus tussen de gewone veilige modus (F4) of de veilige modus met netwerkmogelijkheden (F5). De laatste houdt niets anders in dan de mogelijkheid dat u met de computer op het Internet kan terwijl u in de veilige modus bent ingelogd.

Situatie 3: Windows start niet goed op. Na drie keer fout opstarten gaat de computer auto¬matisch naar het herstelmenu.

Karakter vrijdagmiddagopening A l een tijd lang wordt de vrijdagmiddag matig tot slecht bezocht. Daarbij komt dat er maar een begeleider is op die dag, zodat er geen backup is. Dit heeft regelmatig tot onverhoopte sluitingen geleid, op die manier de vicieuze cirkel in stand houdend. Het plan is om de komende cursussen (zie hierboven) niet op vrijdagochtend, maar op vrijdagmiddag te houden. Verder bestaan er ideeën om daarna die middag te gebruiken voor een variant op wat bij SeniorWeb bekend staat als Les-aan-Huis. Bij Les-aan-Huis komen vrijwilligers van SeniorWeb bij de leden van SeniorWeb thuis om instructies of een les te geven. Het clublokaal zou op vrijdagmiddag gebruikt kunnen worden voor meer besloten bijeenkomsten, zoals cursussen eigenlijk ook zijn. Gedacht kan worden aan een-op-een instructie, privéles of andere dingen waar in de week geen tijd voor is.

Sluiting met de feestdagen H et is dit jaar geen bazenjaar. Eerste en tweede Kerstdag vallen op maandag en dinsdag, Nieuwjaar op een maandag. Op 27, 28 en 29 december 2017 is de club dus gewoon open, evenals op de werkdagen vanaf 2 januari 2018.   Door het bestuur, de begeleiders en de redactie van de Nieuwsbrief wordt u allen prettige Kerstdagen en een gezond en gelukkig nieuw jaar toe¬gewenst. Wij hopen u te zien op de Nieuwjaarsreceptie.

© 2016 Senioren Computer club Zuidoost. All Rights Reserved.